Kontrola a čištění spaliové cesty

Firma KOMINICTVÍRK provádí:
Kontrolu a čistění komínů (spalinových cest) dle NV 91/2010 Sb., které zahrnuje – čištění komínů, čištění kouřovodů, výběr tuhých částic z kontrolních otvorů a komínových dvířek.

Kontrola zahrnuje posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na kontrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, posouzením komína zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům, posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby a posouzením jejího technického stavu.

Čištění zahrnuje vyčištění komínu po celé délce, čištění kouřovodů od kamen (kotle) po sopouch.

Samozřejmostí je výběr sazí.