Vložkovaní

Firma KOMINICTVÍRK provádí

Vložkování komínů


Vložkování komínů předchází ve většině případů frézování a používá se především při rekonstrukci komínové stavby. Než se rozhodneme k samotnému zásahu frézováním a pro následné vložkování, je nezbytné nechat komínový plášť prohlédnout expertem v oblasti kominictví, a to zejména v prostoru půdy a nad střechou. Z hlediska požární bezpečnosti klientovi stavby je oprava stávajícího komínového systému nemalou zodpovědností. Je třeba zvážit a zohlednit stav a materiál stropních částí, nepodcenit nosné sloupy, které se mohou poškodit frézováním a v neposlední řadě zvážit, je-li konstrukce komínu schopna přežít vibrace a otřesy procesu frézování bez závažného poškození zdiva komínu. Tento problém z velké části odpadá u novostaveb s betonovými či keramickými stropy.


Pro vložkování komínu je průměr komínové cesty stěžejní. Většinou je tedy nutné zasáhnout frézou a zajistit tak potřebný průměr komínu. Po vyvložkování se průduch zmenší, s čímž je třeba počítat zejména v souvislosti s připojeným spotřebičem. Před samotným vložkováním je opět nutná revize komínové šachty. V případě vážného poškození je následná oprava komínového tělesa před vložkováním komínu nevyhnutelná.

Odborný dohled a profesionální přístup během celé rekonstrukce komínu je prevencí nechtěných a nepříjemných nehod a problémů. Důkladný a zodpovědný přístup k celému zásahu do komínové soustavy garantuje úspěšně provedenou rekonstrukci, dlouhodobou životnost komínu a plynulý a efektivní provoz.

Výběr vložky pro vložkování komínů

 

Na trhu je několik druhů vložek. Pro vložkování komínu můžeme zvolit vložku keramickou, plastovou či nerezovou. S velikostí průměru si nemusíme lámat hlavu. Vnitřní průměry vložek se prodávají v několika velikostních variantách. Vyhovující komínová vložka by měla splňovat několik zásadních kritérií. Při výběru komínové vložky přihlížíme přinejmenším k vlastnostem jako je pevnost v tlaku, nasákavost, objemová hmotnosti a kyselinotvornost. Dalšími rysy nezbytnými pro efektivní funkci vložky je odolnost proti spalinám a plynotěsnost.

Základní druhy vložek pro vložkování komínů

Nerezové komínové vložky

Nejpoužívanějším materiálem pro vložkování komínů je nerezová ocel. Nerezové komínové vložky vynikají zejména dlouhou životností (spojenou s dlouhou zárukou), univerzálností (hodí se pro všechny druhy paliv) a flexibilností (vyrábí se v různých velikostech a tloušťkách materiálu, snadno se vedou v různých úhlech).

Keramické komínové vložky

Využití keramických vložek při vložkování komínů je méně obvyklé. Přesto v řadě ohledů keramické vložky vynikají. Hlavní výhodou je jejich životnost, která bývá srovnávána s celkovou životností domu. Použít je lze pro všechny druhy paliv a mají vysokou odolnost proti vyhoření a prohoření. Nevýhodou může být menší výběr průměrů a nemožnost spalinovou cestou uhýbat – komín musí vést přímo.

Plastové komínové vložky

Plastové komínové vložky nejsou zdaleka tak univerzální jako vložky keramické nebo nerezové. K jejich výhodám ale patří velmi snadná manipulace, nízká tepelná vodivost či dlouhá životnost. Plastové vložky lze použít pouze pro vložkování komínů určených pro kondenzační systémy s nízkou teplotou spalin.

  1. Důkladná kontrola spalinové cesty. Je třeba zjisti, zda se do komínového tělesa vložka vůbec vejde a zda nebude nutné komín vyfrézovat.
  2. Kontrola celistvosti a stability zdiva. Někdy je jednodušší starý komín zbourat hned, než vložkovat a do pár let bourat a kupovat vložky znovu.
  3. Výběr vhodného materiálu. Vložkování komínů se nejsnadněji provádí pomocí nerezových vložek. Ty jsou ale oproti keramickým dražší. U keramických vložek ale častěji vzniká nutnost bourání, což se může značně prodražit. Výběr materiálu proto nepodceňujte a vždy se poraďte s odborníkem.
  4. Zjištění délky spalinové cesty, případných zalomení, místa vstupu kouřovodu (kouřovodů) apod. Díky takovému přehledu bude snazší objednat přesný počet a typ vložek bez nutnosti některé díly vracet.